Stowarzyszenie
RYBNICKA GRUPA BIEGOWA „PĘDZIMY RAZEM”
ul. Św. Józefa 30
44-217 Rybnik
NIP: 6423187055
REGON:243614389
KRS 511413
Prezes:
Tomasz Dwornicki
Wiceprezes:
Agnieszka Gajewska
Skarbnik:
Tomasz Markiewicz


Stowarzyszenie RYBNICKA GRUPA BIEGOWA „PĘDZIMY RAZEM” zostało powołane i zarejestrowane w Rybniku dnia 30.05.2014 roku przez piętnastoosobową grupę przyjaciół-biegaczy.
RGB „Pędzimy razem” jest organizacją samorządną, dobrowolną, powołaną na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną i może być członkiem organizacji o takim samym lub podobnym charakterze działania. Czas działalności Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

Podstawowymi celami działania RGB „Pędzimy razem” jest:
- Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
- Mobilizacja społeczeństwa do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej.
- Propagowania równych szans kobiet i mężczyzn.
- Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych.
- Zapobieganie uzależnieniom i promocja zdrowego stylu życia.
- Działalność w zakresie ochrony środowiska, ochrony zwierząt, promocji ekologii.
- Organizacja imprez i akcji promujących kulturę, sport i turystykę.
- Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
- Promocja i organizacja wolontariatu.
- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair-play oraz osobowości, poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
- Rozwój kultury i oświaty.
- Rozwój środowiska lokalnego i jego mieszkańców.

Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z MOSiR Rybnik, poprzez organizowanie wspólnych wydarzeń (morsowanie, test Coopera).

Aktualnie Stowarzyszenie liczy 59 członków.Nasi partnerzy: